Poprzedni wikariusze naszej parafii


bł. Ks. Józef Czempiel
1908 - 1915

Urodził się 21 września 1883 roku na Śląsku w Józefce pod Piekarami. Ojciec był górnikiem, a równocześnie właścicielem jedynego sklepu w Józefce. Matka, Gabriela z d. Opara. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1908 roku. 13 kwietnia 1940 roku został aresztowany i wraz z innymi więźniami został włączony do transportu do obozu koncentracyjnego - Dachau. Data i okoliczności śmierci ks. Józefa Czempiela nie są bliżej znane. Urzędowe świadectwo śmierci wystawiono przez obóz koncentracyjny w Dachau 19 czerwca 1942 roku, faktycznie jednak ks. Czempiel zginął kilka tygodni wcześniej. Został on wywieziony z Dachau w transporcie inwalidów 4 maja 1942 roku i w tym samym dniu prawdopodobnie zagazowany. 13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II wśród 108 Męczenników II wojny światowej ogłosił go błogosławionym.


Ks. Jan Mencler
31.12.1916 - 28.11.1923??

Urodził się 24 kwietnia 1881 roku w Bobrowieńcu Polskim w powiecie prudnickim. Był synem rolnika Franciszka i Marii z d. Bernhardt. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerewa 1910 roku we Wrocławiu. Proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej. Zmarł 26 kwietnia 1935 roku w Szerokiej i tam został pochowany.


Ks. Franciszek Pawleta
28.11.1923 - 02.07.1927

Urodził się 25 listopada 1880 roku w Katowicach-Dąbiu w rodzinie Leopolda i Wiktorii z d. Sznor. 26 października 1909 roku przyjął święcenia kapłańskie w Grazu (Austria). Proboszcz w Kobiórze, Bobrownikach Śląskich i Bujakowie. Zmarł 14 maja 1959 r. w Bujakowie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Kobiórze.


Ks. Józef Myrcik
08.1924 - 04.01.1928

Urodził się 5 marca 1898 roku w Boronowie. Był synem rolnika Franciszka i Franciszki z d. Głowacz. Święcenia kapłańskie przyjął 2 marca 1924 roku we Wrocławiu. Proboszcz parafii św. Anny w Pruchnej oraz św. Wawrzyńca w Kochanowicach. Zmarł 12 października 1973 roku w Kochanowicach i tam został pochowany.


Ks. Emil Śliwka
1925 - 30.04.1929

Urodził się 3 lutego 1889 roku w Gliwicach jako syn Ludwika i Barbary z d. Sznapka. 13 czerwca 1915 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 20 czerwca 1929 roku sprawował urząd administratora parafii św. Jóżefa w Rudzie Śląskiej. Od 14 listopada 1929 roku wpierw administrator a potem od 1931 roku proboszcz parafii św. Józefa w Świętochłowicach-Zgodzie. Zmarł 20 stycznia 1957 roku. Został pochowany w Świętochłowicach-Zgodzie. (patrz: Proboszczowie i administratorzy)


Ks. Jan Madla
01.08.1928 - 25.11.1929

Urodził się 29 sierpnia 1892 roku w Chrząstowicach w rodzinie kolejarza Jana Madly i Gertrudy z d. Buchtów. 22 czewrca 1919 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był proboszczem w parafii Chrystusa Króla w Świerklańcu, gdzie zmarł 17 stycznia 1940 roku.


Ks. Leon Haroński
01.05.1929 - 1929

Urodził się 5 września 1899 roku w Królewskiej Hucie (Chorzów). Był synem stolarza i strażaka Józefa i Berty z d. Król. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerewa 1928 roku w Krakowie. Administrator parafii w Lesznej Górnej. W pierwszych dniach października 1939 roku został aresztowany. Przebywał w obozach w Nieborowicach, Gliwicach i Rawiczu. 16 października 1939 roku został umieszczony w obozie w Buchenwaldzie, gdzie pracował w kamieniołomach. 21 lutego 1940 roku został pobity przez obozowego fryzjera. W wyniku ran trafił na izbę chorych. Zmarł 22 lutego 1940 roku prawdopodobnie uśmiercony zastrzykiem fenolu.


Ks. Karol Pilawa
01.12.1929-31.08.1931

Urodził się 18 lutego 1904 roku w Krasiejowie (powiat opolski). Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1928 roku w Katowicach. 11.12.1937 roku mianowany proboszczem w parafi NSPJ w Krzyżkowicach. W 1948 roku ścigany przez UB ks. Pilawa ukrył się. 9 sierpnia 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Wydziału III WUBP w Katowicach pod zarzutem współpracy „z nielegalną organizacją typu endeckiego”. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Katowicach ustalił, że od wiosny 1948 roku do 25 września 1948 roku ks. Pilawa brał udział w nielegalnej organizacji p.n. „Śląskie Siły Zbrojne”(SSZ). Sąd na rozprawie niejawnej w dn. od 19 do 28 października 1949 roku skazał ks. K. Pilawę na karę 12 lat więzienia. Więziony był w Katowicach, potem w Cieszynie (od 19 listopada 1951 roku), zaś 18 stycznia 1952 roku został przeniesiony do Wronek. Został zwolniony 25 września 1955 roku, po siedmioletnim pobycie w więzieniu. Nie mógł wrócić do Krzyżkowic i dlatego kuria katowicka 9 lutego 1956 roku powierzyła mu administracje parafii Makoszowy. Dopiero 22 września 1956 roku wtdano zgodę na powrót do Krzyżkowic, gdzie był stałym proboszczem. w roku 1971 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Lublińcu, gdzie zmarł 9 marca 1987 roku.


Ks. Maksymilian Kowalczyk
06.07.1931 - 31.08.1931

Urodził się 13 lutego 1906 roku w Pawłowie. Był synem górnika Augustyna i Zofii z d. Marcisz. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1931 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Był zapalonym podróżnikiem. Po wybuchu II wojny światowej i śmierci ks. Józefa Ledwonia, w maju 1940 roku został mianowany administratorem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. W 1957 roku bp S. Adamski zatwierdził go tam oficjalnie na stanowisku proboszcza. Przez wiele lat ks. Kowalczyk był dziekanem dekanatu piekarskiego. W 1976 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 6 stycznia 1979 roku w Szarleju i tam został pochowany.


Ks. Franciszek Klimza
01.09.1931 - 16.08.1932

Urodził się 1 października 1892 roku w Dąbrówce Małej. Był synem urzędnika kolejowego i kupca Józefa oraz Marii z d. Wieczorek. Święcenia kapłańskie przyjął 5 lipca 1925 roku w kościele pod wezwaniem NSPJ w Krakowie. Proboszcz parafii św. Mikołaja w Warszowicach. Substytut w parafii MB Bolesnej w Rybniku, administrator w parafii św. Ap. Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą oraz św. Antoniego w Rybniku. Zmarł 23 grudnia 1975 roku w Aachen w Niemczech. Został pochowany w Rybniku.


Ks. Edmund Łukaszek
08.07.1932 - 19.08.1934

Urodził się 27 października 1907 roku w Wirku-Nowej Wsi. Był synem Józefa i Klary z d. Pawletta. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1932 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Administrował parafię Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich. Był proboszczem w parafii św. Urbana w Paniówkach. Zmarł 30 listopada 1973 roku w szpitalu w Chorzowie. Został pochowany w Paniówkach.


Ks. Eryk Dzieżok
15.07.1933 - 31.07.1933

Urodził się 13 września 1907 roku w Dębie. Był synem przedsiębiorcy budowlanego Jana i Matyldy z d. Ziegler. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. W okresie okupacji hitlerowskiej pełnił obowiązki substytuta w parafii św. Pawła w Pawłowie. W połowie kwietnia 1945 roku został przeniesiony do parafii Anioła Stróża w Gorzycach. Miesiąc później bp S. Adamski mianował go tam administratorem. W lipcu 1957 roku został oficjalnie zatwierdzony w Gorzycach na stanowisku proboszcza. Zmarł 15 kwietnia 1964 roku w Gorzycach i tam został pochowany.


Ks. Stanisław Daniel
01.08.1933 - 25.08.1933

Urodził się 2 maja 1908 roku w Szczurowej w powiecie brzeskim. Był synem rolnika Jana i Katarzyny z d. Daniel. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1933 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Proboszcza parafii św. Jacka w Morgach. W 1979 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Bielsku, gdzie w miarę możliwości pomagał w duszpasterstwie. Zmarł 16 lipca 1989 roku w Bielsku-Białej. Został pochowany w rodzinnej Szczurowej.


Ks. Franciszek Czubin
20.08.1934 - 05.09.1939

Urodził się 30 października 1904 roku w rodzinie rolnika Władysława i Teresy z d. Moskała w Krzeczowie k. Jordanowa. 23 czerwca 1929 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Na początku października 1939 roku został aresztowany przez gestapo, a po kilku dniach zwolniony z nakazem opuszczenia diecezji katowickiej. Z polecenia księcia-metropolity Adama Sapiehy został skierowany do rodzinnej parafii. W Krzeczowie związał się również z ruchem oporu i tajną organizacją bojową. 20 czerwca 1943 roku został aresztowany, a wieczorem tego samego dnia rozstrzelany.


Ks. Gerard Mańka
04.07.1936 - 30.08.1936

Urodził się 2 września 1908 roku w Chebziu. Był synem kolejarza Franciszka i Agnieszki z d. Wawroszek. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1936 roku w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Kilka lat po zdaniu egzaminu proboszczowskiego (1946 r.) wyjechał do Niemiec. Pracował tam już do końca życia. Zmarł 18 grudnia 1975 roku w Achen i tam został pochowany.


Ks. Juliusz Pustelnik
01.09.1936 - 14.11.1939

Urodził się 6 marca 1911 roku w Wiśle Małej k. Pszczyny. Pochodził z rodziny rolników Józefa i Marii z d. Maska. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1936 roku. 13 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez gestapo wraz z ks. K. Kosyrczykiem i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Następnie 26 maja 1940 roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Gusen, stamtąd po 2 tygodniach przetransportowano go do obozu w Mauthausen. 18 listopada 1940 roku został zwolniony z obozu, ale gestapo wydało zakaz podejmowania wszelkich czynności duszpasterskich. Administrator parafii św. Katarzyny w Czechowicach. Zmarł 1 maja 1995 roku w Czechowicach-Dziedzicach i tam też został pochowany na cmentarzu parafialnym.


Ks. Antoni Gasz
01.07.1939 - 28.08.1939; 26.04.1940 - ??

Urodził się 30 maja 1915 roku w Chorzowie, jako syn Franciszka i Agnieszki z d. Skwara. Był rocznikowym kolegą ks. Machy, który w liście więziennym do rodziny z 2 grudnia 1942 roku prosił o przekazanie ks. Gaszowi swojego kielicha oraz brewiarza. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1939 roku w katowickim kościele św. Ap. Piotra i Pawła. Był administratorem parafii św. Augustyna w Lipinach. Wychowanek bł. ks. J. Czempiela. 1 lipca 1987 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Lipinach w budynku obecnej ochronki. Zmarł 13 listopada 1988 roku na zawał serca, w szpitalu w Piaśnikach. Spoczął na lipińskim cmentarzu.


Ks. Adolf Gawłowski
?? - 27.10.1939; 23.11.1939 - 25.04.1940

Urodził się 18 maja 1899 roku w Karwinie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 stycznia 1926 roku w Cieszynie. Administrator parafii św. Józefa w Rudzie Śl., proboszcz w parafii Dobrego Pasterza w Istebnej. Zmarł 23 lipca 1974 w Istebnej i tam został pochowany. (patrz: Proboszczowie i administratorzy)


Ks. Jan Macha
10.09.1939 - 03.12.1942

Urodził się 18 stycznia 1914 roku w Starym Chorzowie jako syn mistrza ślusarskiego Pawła i jego żony Anny z d. Cofałka. 25 czerwca 1939 roku przyjął święcenia kapłańskie. Będąc wikarym naszej parafii w październiku 1939 roku był jednym z założycieli podziemnej organizacji o nazwie Polska Organizacja Zbrojna, aby wkrótce zostać jej przywódcą. Została ona podporządkowana Siłom Zbrojnej Polski i Związkowi Walki Zbrojnej. Zajmowała się pomocą represjonowanym, drukiem i kolportażem wydawnictw oraz akcją wywiadowczą. W dniu 6 września 1941 roku został aresztowany na dworcu kolejowym w Katowicach przez gestapo. Uwięziony został w Mysłowicach i w Katowicach a po procesie w niemieckim Sądzie Okręgowym w Katowicach skazany na śmierć przez ścięcie. Nigdy nie zdołano załamać jego wiary. W więzieniu, z kawałków sznurka zrobił sobie różaniec, do którego dorobił krzyż z drzazgi odłupanej ze stołu. Zakuty w kajdany, kciukiem przewracał stary brewiarz. Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 roku w więzieniu katowickim. Ostatnia wola zamordowanego został przez niego zapisana w następujący sposób: "Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby, od czasu do czasu, ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie Ojcze Nasz (...). "Pogrzebu rzeczywiście nie było a zwłoki księdza Jana, jak wynika z ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej, zostały przewiezione do Oświęcimia i spalone w krematorium. Po wojnie, zgodnie z wolą ofiary hitlerowskiej przemocy, na cmentarzu przy kościele w Starym Chorzowie, urządzono "cichy zakątek" i dokonano symbolicznego pochówku księdza Jana Machy. W tym miejscu umieszczono czarną tablicę z wielkim krzyżem a na niej napis: "Przechodniu! Ciała mojego tu nie ma, ale odmów Ojcze Nasz za spokój mojej duszy."


Ks. Henryk Czekała
21.11.1939 - 11.02.1940

Urodził się 5 czerwca 1915 roku w Szarleju. Był synem Adolfa i Zelmy z d. Gasse. Święcenia kapłańskie przyjął 21 listopada 1939 roku w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Proboszcz w parafii św. Klemensa w Lędzinach. Zmarł 27 lutego 1967 roku w Lędzinach i tam został pochowany.


Ks. Paweł Jochemczyk
18.07.1940 - 31.08.1940

Urodził się 11 czerwca 1914 roku w Chełmie Wielkim. Był synem kolejarza Piotra i Julii z d. Adamczyk. Święcenia kapłańskie przyjął 23 grudnia 1939 roku w kaplicy Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Proboszcz parafii św. Jacka w Radoszowach. W 1976 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnym Chełmie Śląskim. Zmarł 7 grudnia 1980 roku w Chełmie Śląskim i tam został pochowany.


Ks. Eugeniusz Kuczera
22.08.1940 - 06.11.1944

Urodził się 18 grudnia 1902 roku w Koźlu. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1926 roku w Katowicach. Od 22.08.1940 roku do 06.11.1944 był substytutem parafii św. Józefa w Rudzie Śl., a nastepnie proboszczem parafii WNMP w Wodzisławiu Śląskim. Zmarł 23 grudnia 1970 roku w Wodzisławiu i został pochowany na cmentarzu przy ulicy Pszowskiej.


Ks. Alojzy Walla
18.09.1941 - 14.02.1942

Urodził się 20 kwietnia 1914 roku w Wiśle Małej w powiecie pszczyńskim. Był synem rolnika Franciszka i Jadwigi z d. Buchalik. Święcenia kapłańskie przyjął 13 lipca 1941 roku we Wrocławiu. Zmarł 4 grudnia 1977 roku w szpitalu w Pszczynie. Został pochowany w Wiśle Małej.


Ks. Georgio Gutsfeld
07.12.1942 - 28.01.1944

Przyszedł z Kochłowic a nastepnie został przeniesiony do dec. Dubensko - par. St. Laurentii w Knurowie.


Ks. Wiktor Sówka MSF
19?? - 09.12.1944

Został przeniesiony do Mysłowic do parafii SS. Cordis Jesu. Dekret potem cofnięto.


Ks. Zygfryd Wołek
02.02.1944 - 23.12.1946

Urodził się 10 września 1914 roku w Witosławicach w powiecie kozielskim. Był synem dróżnika Józefa i Marii z d. Dyrballa. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Administrator parafii św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach i parafii Opatrzności Bożej w Ligocie k. Bielska. W 1973 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii św. Floriana w Chorzowie. Zmarł 6 lutego 1986 roku w Wyrach. Został pochowany na cmentarzu w Zabrzu-Zaborzu.


Ks. Klemens Kosyrczyk
06.11.1944 - 07.03.1945

Urodził się w 26 sierpnia 1912 roku w Mysłowicach w rodzinie wielodzietnej kolejarza Klemensa i Marty z d. Kania. 28 czerwca 1936 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był proboszczem (od sierpnia 1953 roku) w parafii w Istebnej na Śląsku Cieszyńskim, w styczniu 1957 roku został proboszczem parafii św. Józefa w Rudzie Śl., a we wrześniu 1963 roku – parafii MB Częstochowskiej w Jejkowicach w powiecie rybnickim. W międzyczasie rozpoczął pracę w redakcji „Gościa Niedzielnego” (luty 1945 rok), którego był redaktorem naczelnym w latach 1945-50. Z pracy duszpasterskiej zrezygnował ze względu na stan zdrowia w maju 1972 roku. W „Gościu Niedzielnym” zasłynął zwłaszcza jako felietonista. Tłumaczył publikacje religijne z niemieckiego. Zmarł 28 kwietnia 1975 roku w szpitalu w Chorzowie. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza w Katowicach. (patrz: Proboszczowie i administratorzy)


Ks. Franciszek Topiarz
23.07.1946 - 16.07.1947

Brak danych


Ks. Franciszek Strauch
19??-19??

Urodził się 2 czerwca 1919 roku w Radzionkowie w rodzinie kolejarza Szymona i Gertrudy z d. Leszczyk. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1947 roku. Proboszcz NSPJ w Bronowie przez 29 lat. Obecnie przebywa w Domu Księży Emerytów w Katowicach.


Ks. Lesław Jeżowski
17.07.1947 - 31.12.1948; 16.10.1952 - 02.03.1954

Urodził się 6 października 1920 roku w rodzinie Jana i Marii z d. Stępniowska w Nowym Sączu. W latach 1920-1930 mieszkał w Stanisławowie, do 1938 w Tłuszczu w województwie Stanisławowskim, następnie we Lwowie. Ojciec jego był starostą w Tłuszczu, a w czasie wojny prezesem Polskiego Komitetu Teheranie. Matka została wywieziona do Rosji. 29 czerwca 1947 roku przyjął święcenia kapłańskie w ówczesnej katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Był dwukrotnie wikarym naszej parafii. Zachorował na serce. 2 marca 1954 roku otrzymał urlop zdrowotny. Zamieszkał w Piwnicznej. Zmarł 20 lutego 2004 roku w szpitalu w Nowym Sączu. Pochowany został 24 lutego w Piwnicznej.


Ks. Franciszek Strzódka
05.05.1949 - 14.02.1952

Urodził się 30 listopada 1915 w Kleszczowie (obecnie parafia św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince) w wielodzietnej rodzinie pracownika kolejowego Augustyna i Katarzyny z d. Grzesik. Od października 1945 roku został klerykiem powstałego w tym roku Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu. Tam po studiach w Instytucie Katolickim otrzymał w 29 października 1947 roku święcenia kapłańskie z rąk bp Gay`a z Guadelupe z Meksyku. Był proboszczem w parafii Wszystkich Świętych w Dziećkowicach, w której duszpasterzował przez 20 lat. W związku z problemami zdrowotnymi zwrócił się do biskupa katowickiego z prośbą o przejście na emeryturę i 6 czerwca 1977 roku przeszedł w stan spoczynku. Zmarł 19 sierpnia 2000 w Katowicach, w Domu Księży Emerytów . Jego pogrzeb odbył w Dziećkowicach, gdzie spoczął na tamtejszym cmentarzu.


Ks. Stefan Kwieciński
17.07.1950 - 31.07.1950

Urodził się 15 czerwca 1919 roku w Wierzbowcu w województwie tarnopolskim. Był synem Grzegorza i Anny z d. Buła. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Już wcześniej ks. Kwieciński wstąpił do seminarium duchownego we Lwowie, jednakże w 1942 roku gestapo skreśliło go z listy studentów. Powrócił wtedy do rodzinnego Wierzbowca. W lipcu 1944 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Stalowej Woli. Po zwolnieniu z więzienia i zakończeniu II wojny światowej pracował jako nauczyciel. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Proboszcz parafii św. Antoniego w Dąbrówce Małej. Zmarł 28 stycznia 1975 roku w Dąbrówce Małej i tam został pochowany.


Ks. Józef Porcek
01.09.1950 - 19.03.1953

Urodził się 30 lipca 1922 roku w Michałkowicach. Był synem Reinholda i Albiny z d. Wicik. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 roku w katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. Był administratorem parafii św. Bartłomieja w Hażlach, NSPJ w Paprocanach. Proboszczem parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach a następnie parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich - Szarleju. Zmarł 10 sierpnia 1977 roku w Szarleju. Został pochowany w Michałkowicach.


Ks. Robert Szynawa
19??-19??

Urodził się 25 marca 1894 roku w Orzeszu jako syn Juliusza i Marii z d. Herz. Przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1919 roku.


Ks. Augustyn Słomka
19??-19??

brak danych


Ks. Józef Wieczerzak
02.02.1954 - 02.06.1954

Urodził się 21 stycznia 1916 roku w Międzyrzeczu Górnym. Był synem Józefa i Rozalii z d. Kwiecińska. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1946 roku w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. W marcu 1962 roku otrzymał nominację na administratora w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Gostyni Śląskiej. Od stycznia 1963 roku był najpierw kapelanem szpitalnym na terenie parafii św. Jadwigi w Chorzowie, a następnie kapelanem u Sióstr Boromeuszek w Żorach. W 1969 roku wyjechał do Austrii, gdzie pracował w miejscowym duszpasterstwie. W 1983 roku powrócił do diecezji katowickiej. Zmarł 28 września 1986 roku w szpitalu w Katowicach. Pochowany jest w Czechowicach-Dziedzicach.


Ks. Franciszek Wąsala
02.06.1954 - 10.09.1955

Urodził się w 1920 roku w Kluczborku. Opolszczyzna należała wówczas do Niemiec. Jednakże Wąsalowie uważali się za Polaków. Ojciec był młynarzem, mama prowadziła dom. 22 grudnia 1945 roku otrzymał święcenia kapłańskie w Katowicach. Studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z Karolem Wojtyłą, z którym utrzymywał bliskie kontakty. Przez 31 lat był proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żorach-Roju. Obecnie na emeryturze.


Ks. Benon Hornik
02.09.1954 - 10.09.1955

Urodził się 16 czerwca 1919 roku w rodzinie Wiktora i Elfrydy z d. Chmura w Chorzowie. 21 grudnia 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Z powodu ciężkiej choroby ksiądz Benon Hornik odszedł na emeryturę 1 września 1986 roku. Zmarł 7 czerwca 1990 roku. Jego pogrzeb odbył się 12 czerwca w kryrskim kościele. Pochowany został na kryrskim cmentarzu.


Ks. Stanisław Krzoska
20.06.1955 - 31.07.1955

Urodził się 15 listopada 1928 roku w Rudzie Śląskiej. Był synem Wiktora i Florentyny zd. Sznajder. Ochrzczony został w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 roku w Katowicach. Był proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Chorzowie. Zmarł 12 października 2009 roku w Chorzowie i tam został pochowany.


Ks. Joachim Smołka
10.09.1955 - 28.08.1959

Urodzony 21 lipca 1930 roku w Rybniku-Niewiadomiu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 roku w Katowicach. Był proboszczem parafii pw. Świętych Męczenników Jana i Pawła w Zabrzu - Makoszowach. Od 2000 roku jako emeryt pomaga w parafii pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Rudzie Śląskiej - Wirku.


Ks. Alojzy Kubica
10.09.1955 - 29.08.1960

Urodził się 15 czerwca 1929 roku w Krasowach w rodzinie Piotra i Zofii z d. Janota. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1955 roku w Katowicach z rąk biskupa częstochowskiego Z. Golińskiego. Proboszcz parafii pw. św. Sanisława Biskupa i Męczennika w Babienicy. Zmarł 23 czerwca 2007 roku w szpitalu w Lublińcu. Został pochowany w Babienicy.


Ks. Józef Elias
01.08.1956 - 06.10.1956

Pochodzi z parafii w Radlinie.


Ks. Bernard Starosta
03.09.1956 - 30.08.1962

Urodzony 6 sierpnia 1932 roku w Orzeszu. 7 września 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie w Katowicach. Były proboszcz parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Aktualnie przebywa na emeryturze, ale nadal pełni posługę duszpasterską w kaplicy św. Brata Alberta na Bradzie (Łaziska Górne) oraz jest ojcem duchownym dekanatu.


Ks. Romuald Waldera
03.07.1959 - 31.07.1959

Urodził się 22 maja 1936 roku w Rudzie Śląskiej jako syn Jana i Agnieszki z d. Vorreiter. Ochrzczony został l czerwca 1936 roku w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 roku w katedrze w Katowicach. Zmarł 22 marca 1991 roku w szpitalu w Rudzie Śląskiej - Goduli. Pogrzeb jego odbył się w Wielki Wtorek 26 marca 1991 roku w parafii MB Różańcowej w Rudzie Śląskiej.


Ks. Henryk Skorupa
28.08.1959 - 12.05.1960

brak danych


Ks. Maksymilian Goszyc
05.02.1960 - 30.08.1961

Urodził się 3 grudnia 1915 roku w Żorach w rolniczej rodzinie Antoniego i Anny z d. Zniszczoł. Kapłańskie święcenia otrzymał 23 czerwca 1946 roku w kościele Nawrócenia św. Pawła w Krakowie. Był kapelanem 7 pułku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w stopniu kapitana. Po zwolnieniu 20 września 1957 roku z funkcji przez Generalny Dziekanat Ludowego Wojska Polskiego pozostawał bez zatrudnienia. Na interwencje Kurii Biskupiej w Katowicach odpowiedziano, że rozkazem MON z 5 września 1957 został zwolniony z duszpasterstwa wojskowego. Charakterystyczne były okoliczności odejścia księdza z wojska w 1957 roku. Uwierzywszy w odwilż polityczną w Polsce, w Skierniewicach zaprowadził żołnierzy do kościoła. Na tym tle naraził się swoim władzom wojskowym, w tym i Dziekanowi Wojska Polskiego. Z tego m.in. powodu został przeniesiony do rezerwy bez prawa do emerytury mimo 11 letniej służby. Od 13 września 1961 roku do przejścia na emeryturę 14 sierpnia 1987 roku był rektorem kościoła Narodzenia NMP w Mysłowicach. Po przejściu na emeryturę zamieszkał na prebendzie w Mysłowicach, a od 14 maja 1997 roku w Domu Emeryta w Katowicach. Zmarł 20 marca 1999 roku, pogrzeb odbył się 24 marca w Żorach, pochowany przy grobie rodziców w Żorach.


Ks. Joachim Studnik
04.07.1960 - 30.08.1960

Urodził się 26 lipca 1932 roku w Rudzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 kwietnia 1960 roku w Katowicach. Były proboszcz parafii pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śląskich. Od 1 czerwca 1996 roku mieszka jako emeryt na terenie parafii.


Ks. Walerian Szendzielorz
30.08.1960 - 30.08.1962

Urodził się 11 grudnia 1934 roku w Michałkowicach. Był synem Andrzeja i Marii z d. Jakubinek. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1960 roku w Katowicach. W latach 1977-1986 był proboszczem w Lesznej Górnej. Potem, aż do przejścia w 1991 roku, ze względu na stan zdrowia na rentę, był proboszczem w Wiśle Małej. Jako rencista zamieszkał w Przyszowicach. Od 1977 roku był też wizytatorem stanu technicznego kościołów i zabudowań kościelnych. Zmarł 30 kwietnia 1995 roku w szpitalu w Knurowie. Eksportacja do kościoła w Przyszowicach odbyła się 5 maja, pogrzeb tego samego dnia w Michałkowicach.


Ks. Stefan Ochman
30.08.1960 - 31.08.1963

brak danych


Ks. Alojzy Brzezina
30.08.1962 - 30.08.1965

Urodził się 19 sierpnia 1931 roku w Wilczy. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 roku w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Były proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej - Halembie. W 1998 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 maja 2008 roku w szpitalu w Knurowie. Pochowany został w Halembie.


Ks. Sylwester Antosz
30.08.1962 - 30.08.1963

Urodził się 31 grudnia 1935 roku w Katowicach Załężu. przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 1959 roku. Był proboszczem w parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie, parafii św. Jacka w Radoszowach oraz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Kaletach – Miotku. Zmarł niespodziewanie 27 grudnia 1998 roku. Pochowany został na cmentarzu w Miotku.


Ks. Arnold Ochmanowicz
31.08.1963 - 29.08.1964

Ur. 07.02.1932, święcenia kapł. 26.06.1956. Emerytowany prob. parafii św. Jana Chrzciciela, Pawonków, Łagiewniki Wielkie (diec. gliwicka), dziekan honorowy. Obecnie zamieszkały na terenie parafii św. Antoniego, Chorzów


Ks. Henryk Tomczak
31.08.1963 - 29.08.1965

Urodził się 16 kwietnia 1938 roku w Kwilczu w Wielkopolsce, jako syn Wincentego, leśniczego i Marii z d. Szkudlarek. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1961 roku w katedrze w Katowicach. Był proboszczem parafii pw. św. Marcina w Ćwiklicach. Zmarł 15 marca 2001 roku w szpitalu w Katowicach - Ochojcu. Pochowany został 18 marca w Ćwiklicach.


Ks. Marek Manderla
30.08.1964 - 02.09.1967

Urodził się 12 lipca 1936 roku w Tychach. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku w Katowicach. W 1973 roku wyjechał na misje do Brazylii, a od 1992 roku jest misjonarzem w Gujanie Francuskiej.


Ks. Rudolf Gaweł
30.08.1965 - 30.08.1966

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1960. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich.


Ks. Ryszard Paleta
30.08.1965 - 30.08.1966

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1963. Pochodzi z parafii pw. św. Michała Archanioła w Michałkowicach.


Ks. Antoni Drosdz
30.08.1966 - 10.09.1966

Urodził się 3 marca 1941 roku w Krzyżowicach, w górniczej rodzinie Henryka i Marii. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku. Były proboszcz parafii pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej i parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Od 2006 roku przebywa na emeryturze.


Ks. Rudolf Wojnar
30.08.1966 - 27.08.1970

Urodził się 31 marca 1940 roku w Cieszynie. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1966. Proboszcz w parafii Wniebowzięcia NMP w Wiśle.


Ks. Romuald Tuszyński
02.09.1967 - 27.08.1970

Pochodzi z Chorzowa Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 06.06.1965 roku.


>Ks. Józef Ryszka
24.06.1968 - 30.07.1968

Urodził się 19 stycznia 1944 roku w Rudzie. Był synem Józefa i Hildegardy z d. Piegza. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1968 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W lipcu 1974 roku poważnie zachorował. Zmarł 4 września 1974 roku w Rudzie Śląskiej i tam został pochowany.


Ks. Piotr Molenda
11.07.1968 - 30.08.1968

Pochodzi w parafii św. Józefa w Rudzie Śl. Ur. 14.09.1942 Ruda Śląska, zm. 26.02.2012 Rheinberg. Ekskardynowany do diecezji Muenster. Święcenia przyjął: 02.06.1968 w Katowicach.


Ks. Robert Ledwoń
30.08.1968 - 21.02.1969

Urodził się 30 stycznia 1941 roku w Tarnowskich Górach. Był synem Piotra i Agnieszki z d. Machnik. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1965 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W 1972 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych z zamiarem pozostania tam na stałe. Zamieszkał i pracował w Detroit, gdzie duszpasterzował również jego rodzony brat - franciszkanin. Zginął 24 lipca 1974 roku w katastrofie samochodowej. Został pochowany w Detroit.


Ks. Jan Szewczyk
21.02.1969 - 30.08.1973

Urodził się 3 grudnia 1935 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 czerwca 1960 roku w Katowicach. Obecnie przebywa na emeryturze w parafii pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach.


Ks. prof. dr hab. Józef Kiedos
27.08.1970 - 30.08.1973

Urodził się 16 grudnia 1943 roku w Watenstedt (Niemcy). Święcenia kapłańskie otrzymał w 1967 roku. Profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany (historia Kościoła), kapłan diecezji bielsko-żywieckiej. Był wicerektorem i wykładowcą Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Jest wykładowcą Historii Kościoła w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.


Ks. Antoni Szymała
27.08.1970 - 31.07.1973

Urodził się 16 stycznia 1931 roku w Ornontowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1955 roku w Katowicach. Były proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Goławcu. Obecnie przebywa na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Katowicach.


30.08.1973 -

Urodził się 8 stycznia 1939 roku w Tarnowskiech Górach. Święcenia Kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku w Katowicach. Był proboszczem w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudziczce. Obecnie na emeryturze.


Ks. Stanisław Wrona
30.08.1973 -

brak danych


Ks. Stanisław Gibałka
30.08.1973 - 21.08.1976

Urodził się 11 stycznia 1937 roku w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1959. Zmarł 15 maja 2003 roku.


Ks. prałat Andrzej Raszka
17.05.1976 - 20.08.1980

Urodził się 30 października 1950 roku w Skoczowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku. Obecny proboszcz parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach.


Ks. Jerzy Loska
21.08.1976 - 19.12.1977

Urodził się 24 kwietnia 1933 roku w Czechowicach. Jego rodzicami byli Jan i Anna z d. Karzeniowska. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1957 roku. W 1973 roku uległ podczas zamieci śnieżnej poważnemu wypadkowi drogowemu. Rekonwalescencja trwała długo. Po leczeniu został skierowany jako wikariusz do parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Od 1982 roku nie spełniał żadnych czynności duszpasterskich i katechetycznych. Zamieszkał w Czechowicach-Dziedzicach. Podupadł na zdrowiu. Opiekę nad nim sprawowała rodzina. Zmarł 24 marca 1991 roku w Szpitalu Zakaźnym na Oddziale Przeciwgruźliczym w Orzeszu. Pogrzeb zmarłego odbył się 27 marca 1991 roku w parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach.


Ks. Alojzy Oleksik
30.08.1973 - 10.06.1977

Urodził się 22 maja 1936 roku w Kamieńskich Młynach. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1961. Obecnie proboszcz w diecezji bielsko-żywieckiej w parafii pw. św. Jerzego Męczennika w Jasienicy.


Ks. Stefan Kozioł
19.08.1979 - 13.05.1982

Urodził się 24 sierpnia 1947 roku w Dądrówce Wielkiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 marca 1972 roku w Katowicach. Na czas pobytu w szpitalu ks. prob. Karola Orlińskiego został mianowany księdzem substytutem. Obecnie jest proboszczem parafii Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie.


Ks. Stanisław Chwila
20.08.1977 - 14.08.1979

Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 roku. Były proboszcz parafii pw. sw. Jana Chrzciciela w Bruśku w diecezji Gliwickiej. Obecnie mieszka i duszpasterzuje nadal w tej parafii.


Ks. Bogusław Matuła
20.08.1980 - 31.08.1983

Urodził się 4 stycznia 1949 roku w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 kwietnia 1974 roku w Katowicach. Obecny proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Wirku


Ks. Roman Przybyłek
15.05.1982 - 31.08.1984

Urodził się 30 sierpnia 1956 roku w Radzionkowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 8 kwietnia 1982 roku w Katowicach. Proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Osnabrucku (Niemcy)


Ks. Jan Suchanek
31.08.1983 - 08.09.1985

Urodził się 12 stycznia 1933 roku w Bieruniu Starym. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. W 1985 roku został rektorem parafii tymczasowej pw. NSPJ w Cieszynie Krasnej. W 1989 roku ustanowiono tam parafię i został jej pierwszym proboszczem. Posługe duszpasterską w parafii pełnił przez 18 lat. W 2003 roku przeszedł na emeryturę jednakże nadal pracował jako kapłan w cieszyńskiej parafii pw. św. Marii Magdaleny. Zmarł 10 października 2005 roku. Uroczystosci pogrzebowe odbyły sie 13 października w Krasnej.


Ks. Andrzej Morawski
26.05.1984 - 31.08.1988

Urodził się 22 kwietnia 1951 roku w Raciborzu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 roku w Katowicach. Od 1989 do 1992 roku pozostawał proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Czerwionce. W latach 1992-2000 przebywał na misjach w Rosji. W tym czasie pełnił funkcję budowniczego kościoła w miejscowości Hutor Siemionowski na południowym Kaukazie (1992-1994). W latach 1996-1994 był proboszczem w kościele św. Piotra i Pawła w Moskwie. Od 1996 do 2001 roku sprawował obowiązki proboszcza w Krasnodarze, równocześnie budując tam kościół. W 2000 roku został podniesiony do godności kanonika i prałata honorowego. W latach 2001-2003 pełnił funkcję administratora, a od 2003 roku pozostaje proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Piotrowicach.


Ks. Stanisław Szeja
01.09.1985 - 31.08.1989

Urodził się 28 lipca 1952 roku w Mysłowicach -Brzezince. Święcenia kapłańskie przyjął 12 kwietnia 1979 roku w Katowicach. Obecnie proboszcz parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Mikołowie Recie.


Ks. Marek Kamieński
31.08.1988 - 27.11.89

Urodził się 11 kwietnia 1959 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 roku. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Antoniego i św. Barbary w Knurowie - Krywałdzie.


Ks. Józef Dombek
31.08.1989 - 30.08.1993

Urodził się 30.01.1962 roku w Rudzie Śląskiej. Ochrzczony został w parafii pw. Trójcy Świetej w Piekarach Śląskich - Szarlej. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 13 maja 1989 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Od 1993 roku budowniczy kościoła pw. św. Benedykta w Tychach. W tym czasie pracował również jako kapelan tyskiego hospicjum im. św. Kaliksta I - Papieża. Od 27 lipca 2008 roku jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kleszczowie.


Ks. Eugeniusz Zając
27.11.1989 - 31.08.1990

Urodził się 1 października 1936 roku w Rybniku - Niedobczycach. Święcenia kapłańskie otrzynał 16 sierpnia 1959 roku w Katowicach. Obecnie przebywa na emeryturze.


Ks. Marek Długajczyk
14.06.1990 - 31.08.1990

Urodził się 23 sierpnia 1964 roku w Katowicach. Świecenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 roku w Katowicach. Od 2006 roku pełni funkcję ojca duchownego w WŚSD w Katowicach.


Ks. Leszek Swoboda
31.08.1990 - 30.08.1993

Urodził się 8 października 1965 roku w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 roku w Katowicach.


Ks. Marek Wachowiak
30.08.1993 - 28.08.1996

Urodził się 16.06.1960 roku w Kostuchnie. Święcenia otrzymał 11 czerwca 1986 roku w Kazimierzu Biskupim. Obecnie jest proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Orzeszu - Gardawicach.


Ks. Henryk Dombek
30.08.1993 - 28.06.1996

Urodził się 4 listopada 1968 roku w Knurowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 maja 1993 roku w Katowicach.


Ks. Damian Gatnar
29.08.1996 - 27.08.1999

Urodził się 15.01.1963 roku w Głogówku. Święcenia kapłańskie przyjął 13.05.1989 roku w Katowicach. Obecnie proboszcz parafii Świetej Rodziny w Piekarach Śląskich.


Ks. Eugeniusz Twardoch
29.08.1996 - 29.08.1997

Urodził się 06.09.1959 roku w Bujakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 04.04.1985 roku w katowicach. Proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czernicy.


Ks. Zbigniew Pilecki
28.07.1996 - 15.08.1996

Urodził się 19.04.1968 roku w Mikołowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1996 roku w Katowicach.


Ks. dr Bernard Rak
16.08.1996 - 29.08.1996

Urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Chełmie Śląskim. Pochodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1996 roku w Katowicach. Od 1 września 2003 roku rozpoczął pracę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach jako prefekt. Jest redaktorem Kalendarza Liturgicznego w Archidiecezji Katowickiej, delegatem metropolity katowickiego do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań przy Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.


Ks. Marek Wolnik
29.08.1997 - 28.08.2000

Urodził się 05.09.1967 roku w Knurowie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1997 roku w Katowicach.


Ks. Tomasz Idzik
15.07.1998 - 31.07.1998

brak danych


Ks. Marek Paszek
27.08.1999 - 27.08.2004

Urodził się 12.04.1962 roku w Tychach. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w Katowicach. Proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Gaszowicach.


Ks. Piotr Wenzel
29.08.2000 - 30.08.2003

Urodził się 15.03.1968 roku w Bytomiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10.05.1997 roku w Katowicach. Notariusz Sądu Biskupiego w Katowicach. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia został mianowany Duszpasterzem Przewodników Turystycznych w Archidiecezji Katowickiej.


Ks. Damian Copek
28.08.2004 - 30.08.2007

Urodził się 26 stycznia 1973 roku w Rudzie Śląskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000 roku w Katowicach.


Ks. Andrzej Kubat
29.08.2005 - 28.08.2009

Urodził się 23 sierpnia 1968 roku w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1995 roku w Katowicach.


Ks. Leszek Buba
18.08.2009 - 28.08.2009

Urodził się 30 kwietnia 1984 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 2009 roku w Katowicach.


Ks. Wojciech Sajda
31.08.2007 - 29.08.2010

Urodził się 25 lutego 1982 roku w Czeladzi. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 2007 roku w Katowicach.


Ks. Bartłomiej Bober
30.08.2010 - 30.08.2013

Urodził się 22 sierpnia 1985 roku w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 2010 roku w Katowicach.


Ks. Łukasz Płaszewski
30.08.2009 - 30.08.2013 wikariusz, 2013-2014 rezydent.

Ur. 21.09.1980 r. w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie: 14.05.2005 r., Katowice.


Ks. Szymon Karnówka
31.08.2013 - 28.08.2016

Ur. 8.11.1988 r. Święcenia kapłańskie: 18.05.2013 r., Katowice.


Ks. Mateusz Tomanek
31.08.2014 - 3.09.2017

Ur. 18.03.1982 r. Święcenia kapłańskie: 10.05.2008 r., Katowice. Zmarł 5.04.2023 r.


Ks. Szymon Badura
29.08.2016 - 31.08.2019

Ur. 19.06.1991r. w Mikołowie. Święcenia kapłańskie: 21.05.2016 r., Katowice.


Ks. Maciej Soluch
1.09.2017 - 31.08.2021

Ur. 27.04.1992r. w Mikołowie. Święcenia kapłańskie: 13.05.2017 r., Katowice.