Frańciszkański Zakon Świeckich


Frańciszkański Zakon Świeckich

Zapraszamy na spotkania naszej wspólnoty franciszkańskiej FZŚ.

Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Zapraszamy osoby zainteresowane duchowością św. Franciszka i sympatyków do wspólnej modlitwy, czytania ewangelii, formacji duchowej, rozmów braterskich, udziału w życiu parafii w dniach skupienia i rekolekcjach.
Opiekunem wspólnoty jest ks. Krzysztof Mikiciuk.
Wszelkie pytania odnodnośnie spotkań oraz formy przyjęcia do FZŚ prosimy kierować pod nasz adres e-mail: fzsjozefruda1@gmail.com
Pokój i Dobro!

Strona Przyjaciele św. Franciszka: http://przyjacielefranciszkazasyzu.pl/?page_id=444

Z informacjami dot. FZŚ można zapoznać się poniżej w naszym folderze informacyjnym.