Domowy Kościół


W naszym sanktuarium działa wspólnota DOMOWY KOŚCIÓŁ.

Co to jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, w budowaniu prawdziwej jedności między małżonkami i Bogiem, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Kilka słów o sobie

Mija już 19 lat, gdy wspólnie z małżonkiem uczestniczyliśmy w pierwszych wspaniałych spotkaniach DK. Życie we wspólnocie daje nam radość, uczy nas odwagi do dawania świadectwa wiary wobec innych. Przede wszystkim odnaleźliśmy siebie na nowo. Umiemy doceniać odmienność darów, jakimi Bóg nas obdarzył. Staliśmy się bardziej cierpliwi i wyrozumiali dla siebie i dla naszych dzieci. Bardziej dostrzegamy ich potrzeby, nie tylko materialne, ale i duchowe, a przede wszystkim znajdujemy czas na rozmowy z nimi.

Drodzy małżonkowie - jeżeli chcecie:

  • umacniać swoją wiarę
  • pielęgnować miłość małżeńską
  • nawiązywania głębszych kontaktów z dziećmi
  • doświadczyć życia we wspólnocie

Zapraszamy do Domowego Kościoła!

- Szczęść Boże Kornelia i Piotr