Sakrament Bierzmowania


Bierzmowanie młodzieży

Bierzmowanie przyjmuje zasadniczo młodzież III klas gimnazjum po odpowiednim przygotowaniu. Sakrament ten jest udzielany przez biskupa podczas Mszy, zazwyczaj w maju lub czerwcu. Zapisy odbywają się we wrześniu. Podstawowym warunkiem zapisu jest uczestnictwo w katechezie szkolnej. Kandydat przez rok uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach w grupach i raz w miesiącu na konferencji połączonej z nabożeństwem pokutnym oraz sakramentem pokuty. Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest uczestnictwo w ww. spotkaniach, katechezie szkolnej, niedzielnej Mszy Św., spowiedź, udział w nabożeństwach, modlitwa osobista oraz zaliczenie egzaminu końcowego.


Bierzmowanie dorosłych

Osoby, które nie przyjęły tego sakramentu w odpowiednim czasie, a chcą go uzupełnić, winny zgłosić się do kancelarii parafialnej i księdza proboszcza w celu ustalenia formy przygotowania. Po przygotowaniu można przystąpić do bierzmowania z młodzieżą w parafii lub w katedrze katowickiej, gdzie sakrament ten udzielany jest w wyznaczonych terminach kilka razy w roku.


Wymagane dokumenty

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest skrócony akt chrztu, ewentualnie pamiątka chrztu. W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania - nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.


Więcej na temat teologii sakramentu bierzmowania