Sakrament Namaszczenia Chorych


Odwiedziny chorych

Termin odzwiedzin chorych jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.

Po informacji w ogłoszeniach parafialnych należy chorego zgłosić w zakrystii bądź kancelarii parafialnej (imię, nazwisko, dokładny adres). Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia, zwłaszcza gdy chory nie jest w stanie przyjąć Komunii Świętej.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

Chory w czasie odwiedzin ma możliwość przyjęcia Komunii Św., przystapienia do spowiedzi, ale zawsze przy tej okazji jest możliwość udzielenia sakramentu namaszczenia chorych, który może być przyjmowany wielokrotnie nawet w czasie tej samej choroby.

W sytuacjach szczególnych można poprosić księdza z posługą sakramentalną w każdej chwili.


Przygotowanie do sakramentu namaszczenia

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż, a obok świecę i wodę święconą. Na małym talerzyku przygotowujemy plasterek cytryny lub trochę soli oraz kilka kulek z waty do oczyszczenia palców po namaszczeniu. Dobrze jest, jeśli przygotuje się szklankę z wodą, aby chory mógł napić się, by od razu przełknąć hostię. Jeśli chory ma zawsze kłopoty z połykaniem, osoba opiekująca się nim, musi wcześniej powiedzieć o tym księdzu. Kapłan udzielając Komunii Świętej poda tylko cząstkę hostii.

NIE MAMY CENNIKA ZA POSŁUGI RELIGIJNE I ŚWIADCZENIA, W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYJMUJEMY OFIARY WEDŁUG SUMIENIA I MOŻLIWOŚCI OFIARODAWCÓW. BÓG ZAPŁAĆ!

Więcej na temat teologii sakramentu namaszczenia chorych